Spis treści
Historia choroby
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
Dzień dzisiejszy
Wszystkie strony

Pomaga nam wielu ludzi, wielu  pyta o postępy Michała. Jak opowiedzieć o stanie zdrowia Michała, nie naruszając jego prawa do prywatności? Nie o wszystkim trzeba pisać. Myślę, że Państwo to rozumiecie.  Z drugiej strony, chcemy pokazać, jak są wykorzystywane gromadzone fundusze i jakie dzięki nim uzyskujemy efekty. Do podania takich informacji czujemy się zobowiązani.

Rodziny dotknięte nieszczęściem – podobne do nas – potrzebują szczegółowej informacji, żeby mogły jak najlepiej pomóc bliskiemu człowiekowi. One potrzebują przykładu, instrukcji. Te rodziny zapraszamy do nas, do domu. Tym rodzinom opowiadamy i pokazujemy najwięcej. Michał wyraził na to zgodę. Dla pozostałych, których zły los na szczęście ominął, przygotowaliśmy – także za zgodą Michała –  informacje bardziej  ogólne.